Palivové dřevo

Štípačka

Prodej palivového dřeva

  • mix druhů dřeva - tvrdé, měkké
  • řezané nebo naštípané
  • možnost dovozu po dohodě

Ceník

Realizace projektu "Štípací automat - Zásmuky" žadatele Zuzany Vaňkové byla podpořena z Programu rozvoje venkova – operace 19.2.1. v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Společně 2014+“ pro území MAS Podlipansko. Cílem operace 19.2.1 je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS.

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí 122 959 Kč, dotace činí 55 331 Kč, z čehož 64 % je příspěvek EU a 36 % je příspěvek z národních zdrojů.

Hlavním cílem projektu je investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů. Nákup štípacího automatu na dřevo, přispěje k vyšší efektivitě při rekultivaci pozemků v mikroregionu Podlipansko a jeho přilehlého okolí. Pomůže převážně snížit fyzickou námahu při zpracování dřeva, stroj dokáže nejen naštípat dřevo, ale také zároveň nařezat na požadovanou délku. Takto zpracované dřevo je připraveno k expedici.

Štípací automat je poháněn benzinovým agregátem, takže je možno stroj použít kdekoli. Díky pásovému dopravníku, který je součástí stroje, může naštípané dřevo dopravit na vozík až 2 metry vysoko bez fyzické práce.

Pro realizaci projektu byl vybrán dodavatel Lumag CZ s.r.o., která zajišťuje také servis této techniky.

logo