Rekultivace pozemků

Kromě zemědělských služeb a chovu ovcí a koz, se zabýváme rekultivací pozemků. S jedním z mnoha, jsme začali hned na začátku našeho hospodaření. Byl to pěkný remízek se stromy mezi poli. Místo, které si bohužel asi někteří spletli se sběrným dvorem a odváželi sem roky nepotřebné věci. Tento remízek jsme obnovili a nyní slouží jako zimoviště pro naše zvířata. Foto zde

Další pozemky, které rekultivujeme, jsou dle katastru sady nebo trvalé travní porosty. Avšak od pohledu je to hustý, smíšený, náletový les nebo křoví. Snažíme se co nejšetrnějším způsobem k přírodě vytěžit dřevo a křoví a větve naštěpkovat. Naším krédem je, neubližovat přírodě a vrátit původní porost na dané místo, to znamená kde byl trvalý travní porost, vrátíme trávu. A kde byl původně ovocný sad, vracíme ovocné stromy.

logo